In 1972 heeft Robert McNeish een aantal observaties over het gedrag van ganzen gekoppeld aan het functioneren van excellente teams.

In het onderstaande observaties en hun toepassingen wordt herhaaldelijk gesproken over doelen. In deze context is het woord doel eigenlijk ontoereikend. In het Engels kennen we het onderscheid tussen goal en purpose. Waarbij het laatste te zien is als een hoger of transcendent doel. en het eerste zijn bijvoorbeeld project – en resultaat-doelstellingen.  Waar we het woord doel gebruiken bedoelen we de eerste betekenis. Het Engelse “Purpose”.

Observatie 1

Door het klappen met de vleugels creëert de gans een onwaartse druk die voor de volgende vogel dekluchtweerstand verminderd. Doordat ganzen in een “V” formatie vliegen zijn ze in staat om 70% meer afstand te overbruggen dan alleen.

Toepassing: Gedeeld en gezamenlijk doel

Als we als groep een gezamenlijk doel delen kunnen dat doel veel eerder bereiken dan een individu omdat de groep als geheel profiteert van het momentum dat alle leden van de groep ieder voor zich creëren.

Zorg er daarom voor dat uw team en organisatie afgestemd is op het gemeenschappelijke doel!

 

Observatie 2

De “V-formatie” waarin de ganzen vliegen vergroot de zichtbaarheid, het maakt het mogelijk dat alle ganzen zien wat er voor hun gebeurt.

Toepassing: Vergroot de zichtbaarheid

Zorg ervoor dat je als leider contact houdt met wat leeft en gebeurt in de organisatie. Het levert onmisbare kennis om goed onderbouwde beslissingen te nemen. Ook het omgekeerd, zorg dat ieder teamlid zicht heeft op het grote geheel. Dat levert grotere betrokkenheid, meer motivatie en betere afstemming tussen persoonlijke en organisatie doelen.

 

Observatie 3

Als een gans uit de V formatie raakt, voelt het dier direct de grotere luchtweerstand. Als gevolg daarvan zal de gans zo snel mogelijk terugkeren op zijn plek in de formatie

Toepassing: Vraag en accepteer hulp

Als er tegenslag is, ben dan sterk genoeg om zo snel als u kunt hulp te vragen en te accepteren. Deze kracht helpt je sneller vooruit en zorgt ervoor dat je uiteindelijk meer bereikt dan alleen te blijven ploeteren om de tegenslag op te lossen.

 

Observatie 4

Als de voorste gans moe wordt, laat hij zich aflossen door een andere gans

Toepassing: Gedeeld leiderschap

Directief leiderschap en strakke controle is gebaseerd op wantrouwen en leidt vaker dan gedacht tot burn-out. Het zorgt ook voor demotivatie en desinteresse bij teamleden. Elk mens is uniek met een eigen set aan kwaliteiten en talenten. Zorg voor autonomie, zorg dat teamleden zich kunnen verbeteren en zorg dat er een gemeenschappelijk doel, een “purpose” is dat verder reikt dan het doel om winst te maken. Deze korte video laat duidelijk zien waar deze toepassing over gaat: http://bit.ly/Blended-Action-Learning-Drive

 

Observatie 5

Ganzen snateren naar de leider zodat deze wordt aangemoedigd om op snelheid te blijven.

Toepassing: Vier resultaten en erken prestaties met elkaar

Erken de prestatie van imdicviduen en het team. Gebrek aan erkenning is een van de belangrijkste redenen dat mensen ontevreden en gedemotiveerd raken in hun werk. Door de drukte en werkstress die we allemaal voelen is het ontbreken van erkenning en het vieren van resultaten eerder uitzondering dan gewoonte  Deze observatie van een vlucht ganzen kan leiden tot veel beter gemotiveerde en vitale teams die betrokken blijven bij het gemeenschappelijke doel

 

Observatie 6

Als een gans verzwakt of gewond raakt en uit de formatie valt, volgen 2 ganzen om het verzwakte dier te beschermen. Deze beide ganzen blijven bij het verwachte dier totdat deze weer in staat is te vliegen of dood gaat. Vervolgens sluiten de beide andere ganzen aan bij een andere vlucht ganzen die de zelfde richting op vliegt.

Toepassing: Ondersteun teamleden die het moeilijk hebben

Deel uitmaken van een sterk gemotiveerd en winning-team is makkelijk. In lastige tijden hebben uw collega’s hebben uw steun het hardste nodig. Motiverende ondersteuning van collega’s die het even lastig hebben is essentieel om de gemeenschappelijke doelen te blijven nastreven.

 

Observatie 7

De routes die de ganzen vliegen blijven altijd gelijk. Jaar na jaar. Zelfs als de samenstelling van de groep volledig is gewijzigd. Jonge ganzen leren de route van hun ouders en in het voorjaar brengt hun instinct ze weer terug naar de plek waar ze zijn geboren.

Toepassing: Houd vast aan missie, visie en kernwaarden

De strategie, de producten, de organisatievorm, kan en mag allemaal wijzigen als gevolg van technologische ontwikkelingen, economische omstandigheden etc. Sterke organisaties houden zich met kracht vast aan de “core-purpose” en de kernwaarden die de organisatie dragen.