De winnaars zijn: Zachte Innovatie Vaardigheden

Nederland staat op de derde plek van meest innovatieve landen wereldwijd. Het steeg  zes plekken op de innovatie-index van de organisatie voor intellectueel eigendom WIPO en de Business Scholen Insead en Cornell. Innovatie wordt gezien als de motor van de economische groei en kan daarnaast de groei op langere termijn stuwen.

Hoewel de stijging van Nederland vooral is te danken aan een verandering van de methodologie en een betere beschikbaarheid van data, behoort ons land al langer tot de meest innovatieve landen wereldwijd. Afgelopen jaren zetelde Nederland steevast in de top 10 van de innovatie-index. De huidige top 3-notering is de beste prestatie tot dusver.

(bron: FD 16 juni 2017)

Congres ADG Groep: Relevant zijn, Relevant blijven

Dinsdag 20 maart hadden wij het genoegen deel te nemen aan het congres van de ADG Dienstengroep met als thema: Relevant zijn, Relevant blijven. Met ruim 500 deelnemers luisterden we naar inspirerende sprekers als Ron Steenkuijl, de Vrije Denkers, Alexander Klöpping en Ruud Koornstra.

Ruud Koornstra maakte op ons als spreker de meeste indruk. Dat had enerzijds te maken met de ernst van de klimaatverandering en de anderzijds zijn visie dat hiervoor een echte oplossing mogelijk is. Letterlijk zei Ruud: “We zijn het beste als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe technologie en het slechtste als het gaat om de implementatie ervan bij de energietransitie.” 

Op deze foto Ruud Koornstra in een van de eerste volledig elektrische auto’s die in Nederland is ontwikkeld en geproduceerd. Een Lotus Elise ECE.

Het belang van ‘Soft Innovation Skills’

Arthur Kruisman en Patrick Donath (De Vrije Denkers) hadden voor de presentatie van Ruud Koornstra een belangrijke visie uitgesproken afkomstig van Prof. Eddy Obeng: De verandercapaciteit loopt uit de pas van het tempo van verandering. Het punt waar de as van verandering die van de verandercapaciteit doorkruist noemt Obeng: “Middernacht”. We liggen als het ware te slapen en missen de significante verandering die optreedt op dat moment. De nieuwe wereld die is ontstaan na “Middernacht” vraagt om nieuwe vaardigheden: Soft Innovation Skills!

Waarom zijn wij bij dit onderwerp betrokken?

Wij maken ons oprecht zorgen over de rampzalige ecologische ontwikkelingen op onze planeet. Dat besef leidt tot een diep verlangen een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van innovaties die verduurzaming binnen én buiten Nederland versnellen.

Wat willen we met dit artikel bereiken?

Wij willen de dialoog aangaan met leiders in organisaties die zich in de noodzaak tot verduurzaming herkennen en inzien dat de implementatie van innovatie en verduurzaming wordt gefrustreerd door allerlei aspecten die zich in de onderstroom bevinden. Met als uiteindelijk doel dat Nederland voldoet aan de Sustainable Development Goals.

Wat zijn Soft Innovation Skills?

Onze definitie van soft skills is de volgende: De vaardigheden om te kunnen omgaan met datgene in de organisatie dat niet zichtbaar is. Denk daarbij aan persoonlijke eigenschappen, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid en optimisme. De belangrijkste communicatieve vaardigheid is het vermogen de juiste vraag te stellen, op het juiste moment en op de juiste manier.

Het beschikken over vaardigheden wil nog niet zeggen dat je ze ook toe kunt passen. Dat vraagt namelijk voldoende veiligheid en vertrouwen in jezelf, de collega’s in je team, de eigen en andere organisaties. Veiligheid en vertrouwen zijn een gevolg van verbinding tussen mensen waardoor deze zich vrij voelen al hun vaardigheden in te zetten.

Voor de realisatie van echte verduurzaming is het essentieel dat we de moed (her)vinden om vanuit verbinding vragen te stellen.

De kracht van kwetsbaarheid

De kracht vinden je kwetsbaar op te stellen begint bij het besef dat jij helemaal ok bent en dat daarmee de ander dat ook is. Helemaal oondanks (ogenschijnlijke) imperfectie. Nobody is perfect.

Hieronder tref je de Ted Talk aan (20 minuten) van Dr. Brené Brown, Research Professor aan de Universiteit van Houston. 

Connected Action Learning

In de methode die wij Connected Action Learning noemen hebben wij bovenstaande en andere werkvormen gecombineerd. Soft Innovation Skills maken integraal onderdeel uit van Connected Action Learning.

Wilt u een dagdeel ervaring opdoen met Connected Action Learning in uw organisatie? Hiervoor bieden wij u een ‘Proof-of-Concept’ aan, bestaande uit:

  • Een intakegesprek om het (verduurzamings)doel en de verwachtingen van de sessie te bespreken;
  • Een Connected Action Learning sessie van minimaal 2 uur voorafgegaan door een korte uitleg van de methode door de Connected Action Learning Coach;
  • Een evaluatie gesprek achteraf waarin wij u feedback geven op het proces en de teamdynamiek. En uiteraard stellen wij enkele vragen over hoe u dit proces heeft ervaren;
  • Aan de “Proof of Concept” zijn geen verplichtingen verbonden. U en alleen u bepaalt achteraf de waarde voor uw organisatie. Voor het overgemaakte bedrag ontvangt u uiteraard een factuur;
  • Per project of organisatie doen we het “Proof of Concept” eenmalig.

Heeft u belangstelling, dan kunt zich via deze link bij ons aanmelden.

Graag tot ziens!

Hans van Buijten & Guus Goris