Maak ons blij met jouw vragen!

Benieuwd wat jij kunt bereiken door betere vragen te stellen?

Complexe en Urgente problemen oplossen

Direct resultaten bereiken!

Action Learning is een interactieve werkvorm waarin groepen met maximaal 8 deelnemers vragenderwijs leren en ontwikkelen. Zowel de groepsleden individueel als organisatie breed. Het succes van Action Learning wordt bepaald door de kwaliteit van vragen die de deelnemers elkaar stellen.

Action Learning kenmerkt zich bij uitstek door het oplossen van complexe- en urgente problemen in de eigen organisatie of het eigen organisatieonderdeel.

Action Learning leidt tot diepe reflectie en nieuwe perspectieven waaruit doorbraken gerealiseerd worden bij het vinden van concrete en werkende oplossingen voor problemen.

Action Learning biedt deelnemers de gelegenheid te creëren, te bouwen en verbeteringen door te voeren. Met Action Learning leveren groepsleden een positieve bijdrage, zijn ze onderdeel van oplossingen en worden daarin gezien en gehoord.

Action Learning is een werkvorm waarin het organisatiebelang het eigenbelang overstijgt. Door Action Learning gaat creativiteit, energie en veranderkracht stromen.

Connected Action Learning betekent dat er voldoende verbinding is in de Action Learning groep, naast psychologische veiligheid en onderling vertrouwen. Verbinding, veiligheid en vertrouwen als voorwaarde om gevoelige oorzaken van problemen op tafel te krijgen. De leden van de Action Learning groep krijgen waardering als ze de echte oorzaken bespreekbaar maken

Mogen we je uitnodigen?

Wat zou je ervan vinden ervaring op te doen met Action Learning? Waarbij jouw enige investering tijd is? Investering in een online ervaring van twee uur. Zonder reistijd dus. Waarin we starten met een voorstelronde nieuwe stijl, een (korte) presentatie geven over de Action Learning methode en we jou in de gelegenheid stellen met Action Learning een concreet probleem te onderzoeken.

We bieden je een online ervaring aan van twee uur die zich kenmerkt door ervaringsgericht leren. Geen vage theorie maar direct ervaren wat de kracht van de juiste vraag, op de juiste manier en op het juiste moment is! We werken met een maximale groep van 7 deelnemers. Dit kunnen 7 deelnemers uit één organisatie zijn of deelnemers uit verschillende organisaties. Je kunt je aanmelden door het formulier hier onder in te vullen.

Ik meld me aan voor de Online Action Learning Experience

Graag doe ik mee op:

De eerstkomende Experiences:

donderdag 28 januari 15.00

donderdag 25 februari 15.00

donderdag 25 maart 15.00