Vragen stellen in verbinding vanuit veiligheid en vertrouwen

Vragen leiden tot de beste antwoorden

Action Learning Coaching,
Training,
Organisatie- ontwikkeling

 

Succesvolle projecten, snelle innovatie, hoge klantwaarde en een laag verzuim met Connected Action Learning!

(H)echte teams, commitment, eigenaarschap en een eenduidige focus op resultaten.

Connected Action Learning leidt tot verbinding, veiligheid en vertrouwen als basis voor een sterk probleemoplossend vermogen in elke organisatie.

Action Learning Coaching & Training

‘There can be no learning without action and no action without learning.’ *)

U heeft een specifiek urgent – en complex probleem in uw team. U bent op zoek naar een manier om samen met uw teamleden echte doorbraken te realiseren die leiden tot het oplossen van dat probleem. U wilt daarmee direct aan de slag!

Connected Action Learning biedt zowel coaching als training aan. Bij coaching gaat het om een concreet proces om samen met de leden van uw team vragenderwijs op zoek te gaan naar de grondoorzaken van een dat probleem. Nadat er overeenstemming is bereikt over deze problemen onder het probleem worden er concrete oplossingen (Actions) bepaald en uitgevoerd.

Bij training gaan wij een aantal managers en medewerkers opleiden tot Action Learning Coach, zodat nieuwe problemen volledig in de eigen organisatie kunnen worden opgelost. Hierdoor wordt uw organisatie veel productiever.

*) Revans 1998

Connected Action Learning Organisatie Ontwikkeling

Action Learning als basis om uw organisatie gezond te maken waardoor deze  te passen aan economische , maatschappelijke-, sociale-, technologische-, en klimaatgerelateerde veranderingen.
Operationeel, tactisch of strategisch.

Om uw organisatie gezond te maken passen wij verschillende werkvormen toe. We starten met interviews en analyseren de kwaliteit van de samenwerking in uw leiderschapsteam met een enquête.

Samen met u bepalen we de juiste volgorde van stappen naar een gezonde organisatie. Onze ervaring is dat de actieve participatie van managers en medewerkers bij het realiseren van zichtbare verbeteringen leidt tot organisatie gezondheid en de terugkeer van plezier op het werk.

De ontwikkeling van leiderschap als gevolg van het vragenderwijs vinden van baanbrekende oplossingen voor complexe- en urgente problemen.

Leading With Questions *)

*) Prof. M. J. Marquardt 2011

De moed vinden om in verbinding de juiste vraag te stellen!

Verbinding

 

Waarom is verbinding cruciaal?
Verbinden vraagt om een inspanning en ligt aan de basis van betere samenwerking.

t

Vraagt

Wat betekent het stellen van goede vragen?
Vragen stellen vanuit verbinding leidt tot wederzijds begrip en respect voor elkaar.

Vertrouwen

Wat brengt vertrouwen in teams?
Vanuit vertrouwen kunnen ook de lastige vragen vrij van oordelen worden gesteld en ervaren.

Over Connected Action Learning

 

 

 

De juiste vraag op het juiste moment

Moed betekent ergens onzeker over zijn en het toch doen. Zoals in verbinding de juiste vraag, op de juiste manier en op het juiste moment te stellen.Dan wordt kwetsbaarheid van leiders een kracht, waarin zij anderen in de organisatie voorgaan.
Wij werken actief aan de gezondheid van organisaties door de inzichten van The Table Group toe te passen.

Helderheid creëren en Action Learning toepassen.

Lencioni reikt handvatten aan om de oorzaken van disfunctionerende teams op te sporen en aan te pakken. Door met het leiderschapsteam zes wezenlijke vragen te beantwoorden en deze organisatiebreed te communiceren, ontstaat er helderheid. Deze helderheid leidt tot een eenduidige focus in alle lagen van de organisatie. 

Veiligheid als belangrijkste succesfactor!

Google heeft met het Aristotle project onderzocht wat een succesvol team onderscheidt. Dit project had een doorlooptijd van drie jaar waarin de mate van succes in 187 teams is onderzocht. De verassende ontdekking was dat psychologische veiligheid in het team de belangrijkste factor is voor het succes van een team.

Contact met ons

Dit is mijn vraag: