Legal

Algemene Voorwaarden Connected Action Learning

Zoals elk bedrijf hanteren wij ook algemene voorwaarden voor de levering van onze diensten. We hebben de voorwaarden zo leesbaar mogelijk gemaakt zonder al te ingewikkelde juridische taal.

De belangrijkste aspecten die we hier nog even willen aanstippen zijn de volgende:

  • Connected Action Learning levert diensten volgens inspanningsverplichting.  Tenzij we een overeenkomst afsluiten waarbij niet alleen coaching als begeleiding plaatsvind en we daar samen een goed meetbare, schriftelijke afspraak over maken.
  • Annulering van sessies kan tot maximaal 48 uur voor dat de sessie plaats vindt. Daarna zijn er kosten aan verbonden of tellen we de sessie mee in een overeengekomen traject.
  • Onze betaaltermijn is 14 dagen na facturatie. Langere termijnen zijn niet goed voor onze fysieke en financiele gezondheid.

Via deze link kun je de algemene voorwaarden downloaden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2108 treedt de nieuwe, strenge, wet in werking die bescherming moet bieden tegen het misbruik maken van gegevens die aan ons verstrekt zijn.

Onze visie op gegevensbescherming en bewaren van data is de volgende:

Connected Action Learning houdt zich bezig met begeleiding van individuen en teams “on the job”. Van deze begeleidingssessies worden door Connected Action Learning geen dossiers gehouden. Wel kan het zijn dat we aantekeningen bijhouden voor eigen gebruik die nodig zijn om bij een volgende interventie efficient te kunnen verder gaan op eerder besproken thematiek.

Deze informatie zal nooit inhoudelijk over personen gaan. Vooral proces gebonden informatie is voor ons belangrijk. Nadat een traject voltooid is kunt u als client ons verzoeken de aantekeningen die we elektronisch of op papier hebben gemaakt te vernietigen of te verwijderen. Uiteraard zullen we terstond aan dat verzoek voldoen.

Voor het verspreiden van inspirerende informatie en voor marketing doeleinden hanteren ook wij een email bestand. In elke email die u van ons krijgt bevindt zich de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven van onze mailinglijst. In deze email lijsten leggen we slechts uw voornaam, achternaam en email adres vast.

Indien na 12 maanden blijkt dat u geen enkele email van ons opent, gaan we er ook van uit dat ontvangst niet meer op prijs wordt gesteld. We zullen dat voor de zekerheid navragen bij u en daarna uw email adres uit onze lijst verwijderen.

Voor relaties waarmee we in gesprek zijn over mogelijke opdrachten en relaties waar we voor werken houden we uiteraard alle andere benodigde informatie vast om correct te kunnen factureren, te corresponderen of u gewoon te kunnen bellen.

In de komende weken zullen we dit statement verder uitbreiden met de verplichtingen die de AGV aan ons stelt.