In de de eerste video horen we een korte uitleg van Miriam Lorenzo die tijdens haar MBA studie aan BSN is begeleid in het toepassen van Action Learning door Guus.