Vlog’s en Referentie video’s

In de de eerste video horen we een korte uitleg van Miriam Lorenzo die tijdens haar MBA studie aan BSN is begeleid in het toepassen van Action Learning door Guus.